Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva