Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku