Vloga za prijavo rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov