Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku