Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka