Civilna zaščita SOU občin Kočevje, Kostel in Osilnica

01 893 82 42
civilna.zascita@kocevje.si
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Poveljnik OŠCZ Kočevje, Antun Gašparac
  • Namestnik poveljnika, Igor Kalinič