Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kočevje

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Klemen Kovačič, predstavnik šol
  • Branko Šaver, predstavnik AMD Kočevje
  • Toni Vlašič, predstavnik organizacij civilne družbe
  • Mitja Lavrič, predstavnica Vrtca Kočevje
  • Marjan Hočevar, predstavnik ZŠAM Kočevje
  • Tomaž Hrovat, predstavnik Komunale Kočevje
  • Andrej Namlih, predstavnik CGP NM, enota Kočevje
  • Marjan Blatnik, Občinsko redarstvo
  • Sebastjan Kužnar, Predstavnik PP Kočevje