Pobratenje mest oz. občin (ang. town-twinning) pomeni, da si mesta izmenjujemo izkušnje in dobre prakse, si medsebojno pomagamo, sodelujemo na področjih kulture, turizma, gospodarstva in športa, izvajamo dejavnosti za mlade, starejše itd. Takšno bratenje mest in občin spodbuja tudi k medsebojnemu spoštovanju, strpnosti in medkulturnemu dialogu. Najintenzivnejše pobratenje evropskih mest in občin se je začelo v obdobju po drugi svetovni vojni.

Občina Kočevje je najdlje pobratena z občino Dolina pri Trstu, sicer pa to prijateljstvo krepi, dograjuje in širi z Igrami prijateljstva, ki jih vsake dve leti prireja druga pobratena občina. Prvič jih je organizirala Občina Kočevje leta 1999, drugič leta 2011, nazadnje pa leta 2017. V sodelovanju s pobratenimi občinami smo uspešno izvedli tudi dva evropska projekta: Local Responses to EU challenges in Message of historically important citizens for EU future.