Vloga za izdajo mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA)

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov