Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva