Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva