Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva