Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva