Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva