Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva