Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za "Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko"

Predpisi, na katere predpis vpliva