18. redna seja

28. 4. 2021 491
Seja je potekala dne 06.05.2021 ob 17.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OS Z DNE 25.3.2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT "UREDITEV PODGORSKE ULICE OD KRIŽIŠČA DO PRIKLJUČKA CGP"
Klikni tukaj za prikaz prilog
SEZNANITEV S POSLOVNIM POROČILOM ZAVODA KOČEVSKO ZA LETO 2020, POROČILOM O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V LETU 2020 V DESTINACII KOČEVSKO IN AKCIJSKIM NAČRTOM UKREPOV ZA OBDOBJE 2021 - 2023 V OKVIRU ZELENE SHEME
Klikni tukaj za prikaz prilog
POROČILO SOU OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA ZA LETO 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT OBČINE KOČEVJE - prva obravnava
Klikni tukaj za prikaz prilog
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA - skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU NADARJENIH MLADIH V OBČINI KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU DEFICITARNIH POKLICEV V OBČINI KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA "INOVATIVNI TURISTILNI PRODUKT DESTINACIJE KOČEVSKO"
Klikni tukaj za prikaz prilog
PREDSTAVITEV OSNUTKA MNENJ K POKRAJINSKI ZAKONODAJI
Klikni tukaj za prikaz prilog
SKLEP O DOLOČITVI VIŠJEGA OBSEGA SREDSTEV ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2020 IN 2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
SOGLASJE USTANOVITELJA ZA IZPLAČILO DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJEV S PODROČJA ŠOLSTVA, ŠPORTA, TURIZMA IN KULTURE TER GOSPODARSTVA
Klikni tukaj za prikaz prilog
IMENOVANJE TREH ČLANOV - PREDSTAVNIKOV OBČINE KOČEVJE V SVET ZAVODA OŠ STARA CERKEV
Klikni tukaj za prikaz prilog
IMENOVANJE ENEGA PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
IMENOVANJE ŠTIRIH ČLANOV - PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
UGOTOVITEV PRENEHANJA FUNKCIJE DVEH ČLANIC - PREDSTAVNIC USTANOVITELJA V SVETU JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA KOČEVJE IN IMENOVANJE DVEH NADOMESTNIH ČLANOV - PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA
Klikni tukaj za prikaz prilog
UGOTOVITEV PRENEHANJA FUNKCIJE PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA IN IMENOVANJE NADOMESTNE PREDSEDNICE
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 06.05.2021
Začetek veljavnosti: 02.06.2021
Konec veljavnosti: 29.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za "Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko" (Občinska spletna stran)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Drugo (10.05.2021)
Datum sprejetja: 06.05.2021
Začetek veljavnosti: 10.05.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Strategija vzpostavitve pametne Občine Kočevje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Občinska spletna stran (14.04.2021)
Datum sprejetja: 06.05.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Telekomunikacije
Pravilnik o štipendiranju nadarjenih mladih v Občini Kočevje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 06.05.2021
Začetek veljavnosti: 02.06.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o rebalansu proračuna za leto 2021 št. 1 (Uradni list Republike Slovenije št. 70/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.05.2021
Konec veljavnosti: 31.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Kočevje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 06.05.2021
Začetek veljavnosti: 02.06.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila