Pravilnik o o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Kočevje