Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za »Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko«

Predpisi, na katere predpis vpliva