Sklep o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 3)

Predpisi, na katere predpis vpliva