Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva