Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log - Dolga vas, 1. faza, cona 2 nova osnovna šola

Predpisi, na katere predpis vpliva