Družbeni plan Občine Kočevje za obdobje 1990–2000

Predpisi, na katere predpis vpliva