Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Kočevska Reka

Predpisi, na katere predpis vpliva