Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva