Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva