Začasni statutarni akt Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva