Odlok o rebalansu proračuna za leto 2019 št. 1

Predpisi, na katere predpis vpliva