Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2019

Predpisi, na katere predpis vpliva