Javna objava osnutka Občinskega podrobnega načrta za del območja Gospodarska cona 2020 v Kočevju – GCK20 (del)

28. 12. 2023 576
28. 12. 2023
Objave in pozivi
Do preklica
Mateja Dupin
01 89 38 216