OPPN KV-4-OPPNc Gospodarska cona Kočevje 2020 (GCK20)

5. 5. 2023 562

Povezava do predpisa