JAVNO NAZNANILO o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za obvoznico Kočevje

23. 9. 2019 1062
23. 9. 2019
Javna naznanila in razgrnitve
23.10.2019 do 00:00
35008-2/2019/6/10921-04
17.09.2019