Vlada RS sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno cesto Kočevje

7. 8. 2020 730