Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Predpisi, na katere predpis vpliva