Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva