Proračun Občine Kočevje za leto 2022

Predpisi, na katere predpis vpliva