Proračun Občine Kočevje za leto 2021

Predpisi, na katere predpis vpliva