Rebalans proračuna za leto 2020 št. 1

Predpisi, na katere predpis vpliva