Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva