Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Predpisi, na katere predpis vpliva