Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišča v najem

5. 6. 2024 45
5. 6. 2024
Namere, odločbe, pobude
26.06.2024 do 00:00
095-002/2024-28
03.06.2024
Peter Lovsin
070443513