Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2497/190 k.o. 1577 Kočevje

29. 3. 2024 76
29. 3. 2024
Namere, odločbe, pobude
18.04.2024 do 00:00
4781-0027/2023
29.03.2024