Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2497/191 k.o. 1577 Kočevje

27. 3. 2024 86
27. 3. 2024
Namere, odločbe, pobude
16.04.2024 do 00:00
4781-0047/2023
27.03.2024