Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 3700, 3473, 3546 in 3527 (vse) k.o. 1577 Kočevje

5. 9. 2023 114
5. 9. 2023
Namere, odločbe, pobude
25.09.2023 do 00:00
4780-0014/2022
05.09.2023
Renata Vidmar