Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialnovarstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v Občini Kočevje v letu 2023 - E-OSKRBA

24. 5. 2023 435