Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov socialnovarstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma v Občini Kočevje v letu 2023 - E-OSKRBA

24. 5. 2023 Lavra H. (Imenik zaposlenih OU Kočevje) 231
24. 5. 2023
Javni razpisi in javni natečaji
08.06.2023 do 00:00
8.931,00 €
1222-0001/2023
24.05.2023
Lavra Horvat
01 8938 250