Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v Občini Kočevje v letu 2023

15. 3. 2023 1168
15. 3. 2023
Javni razpisi in javni natečaji
14.10.2023 do 00:00
30.000,00 EUR
360-0002/2023-1
15.03.2023
IRENA KALČIČ
01/89-38-239