Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 1646/31 k.o. 1577 Kočevje

8. 3. 2023 125
8. 3. 2023
Namere, odločbe, pobude
28.03.2023 do 00:00
08.03.2023
Renata Vidmar