Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 92/2 in 92/3 (obe) k.o. 1590 Kočevska Reka

26. 7. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 85
26. 7. 2021
Namere, odločbe, pobude
16.08.2021 do 00:00
478-0136/2019
26.07.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si