4. redna seja

16. 3. 2023 646
Seja je potekala dne 28.03.2023 ob 18.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OS Z DNE 26.1.2023 IN NADALJEVANJA 3. REDNE SEJE OS Z DNE 21.2.2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
SEZNANITEV Z MNENJEM PROGRAMSKEGA SVETA O IZVAJANJU PROGRAMSKE ZASNOVE OBČINSKEGA ČASOPISA KOČEVSKA V LETU 2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE KOČEVJE - DRUGA OBRAVNAVA
Klikni tukaj za prikaz prilog
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI VZGOJNO - VARSTVENEGA ZAVODA VRTEC KOČEVJE - SKRAJŠANI POSTOPEK
Klikni tukaj za prikaz prilog
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE - SKRAJŠANI POSTOPEK
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
SKLEP O DOLOČITVI CENE PROGRAMA V JAVNEM VZGOJNO - VARSTVENEM ZAVODU VRTEC KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
SOGLASJE USTANOVITELJA ZA IZPLAČILO DELA PLAČE ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETO 2022
Klikni tukaj za prikaz prilog
DELNO POVRAČILO STROŠKOV ORGANIZATORJU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2022 - SLOGA
Klikni tukaj za prikaz prilog
SKLEP O 1. DOPOLNITVI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2023
Klikni tukaj za prikaz prilog
PREDLOG ŠIRITVE DNEVNEGA REDA
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.03.2023
Začetek veljavnosti: 22.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski svet, Vrtci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.03.2023
Začetek veljavnosti: 08.04.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2022 (Uradni list Republike Slovenije št. 42/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 28.03.2023
Začetek veljavnosti: 08.04.2023
Tip objave: Drugo
Vsebina: Proračun občine