Svet ponovne uporabe

322
91.673,97 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
74.169,65 €
V teku
Podstrešn'ca, 1330 Kočevje

Podatki o financiranju