Svet ponovne uporabe

433
91.673,97 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
74.169,65 EUR
Zaključeno
Podstrešn'ca, 1330 Kočevje

Podatki o financiranju